MENÜ

Autorská tiráž

Provozovatel internetových stránek www.hotelpiroska.hu:

Hotel Piroska Kft.

Podmínky použití

Naše společnost vás informuje, že prohlížení webových stránek společnosti znamená i přijetí následujících podmínek:

Webové stránky Hotelu Piroska **** Spa & Wellness, jejích grafické prvky a obsah jsou chráněny autorskými právy. Na uplatnění souvisejících práv má právo pouze společnost Hotel Piroska Kft.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hotel Piroska Kft. je zakázáno používat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, upravovat nebo ukládat v jakékoliv formě obsah webových stránek v celku, nebo jejich části.

Obsah webových stránek Hotelu Piroska **** Spa & Wellness se rozumí podle původního konceptu, bez změny. Může se stát, že na webových stránkách nastanou změny nezávislé na vůli nebo vlivu společnosti Hotel Piroska Kft., proto - ak předpisy nestanoví jinak - Hotel Piroska Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu, pokud jde o přesnost, spolehlivost, aktualitu nebo obsah svých webových stránek zobrazených před vámi, s ohledem na informace, dokumentace nebo jiný písemný materiál dostupný na webových stránkách.

Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo přepracovat webové stránky, ceny uvedené na nich, jakož i obsah webových stránek, resp. omezit jejich dostupnost nebo je odstranit. Společnost nepřebírá odpovědnost za překlepy na webových stránkách. Hotel Piroska Kft. nezaručuje, že přístup ke svým webovým stránkám bude plynulý nebo bezchybný. Společnost Hotel Piroska Kft. vysloveně vylučuje odpovědnost za škody a/nebo ztráty vyplývající z dostupnosti webových stránek, respektive tam přístupných informací, dokumentací nebo jiných písemných materiálů, nebo z jejich přímého nebo nepřímého použití, z nefunkčního stavu webových stránek, nebo z nevhodného provozování, nedostatků, resp. poruch nebo nejasností.

Společnost Hotel Piroska Kft. nepřebírá odpovědnost za obsah vytvořený třetími stranami, za přenášené, skladovány, zpřístupněny nebo zveřejněny obsahy, na které webové stránky Piroska **** Hotel Spa & Wellness odkazují.